Geoturystyka (ang. geotourism)

forma turystyki związna ze środowiskiem naturalnym, koncentrująca się w szczególności na geologii i krajobrazie. Bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz na czerpaniu przyjemności w kontakcie z dziedzictwem Ziemi.

Ciekawe miejsca pod względem geoturystycznym:

Kraków i okolice

Małopolska

Polska

Zagranica