O autorze, czyli trochę samochwalstwa

Jestem absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Podczas studiów zdobyłem specjalistyczną wiedzę z dziedziny geologii oraz geotechniki.

Od 2006 r. pracuję na stanowisku geologa oraz kierownika projektu w prywatnej firmie. Na początku wykonywałem proste geologiczne prace, takie jak: nadzorowanie wierceń i sondowań dynamicznych, dokumentowanie wierceń i sondowań w programie GeoStar 5i i Geostar 6i oraz wykonywanie map dokumentacyjnych, topograficznych i geologicznych w programach AutoCad i CorelDrow.

Szybko zdobywałem bezcenne doświadczenie, które zaowocowało powierzeniem mi coraz to bardziej odpowiedzialnych obowiązków oraz stanowisko kierownika projektu. W październiku 2011 r. zdałem państwowy egzamin w Ministerstwie Środowiska, uzyskując uprawnienia geologiczne kategorii VII. Cały czas staram się zdobywać nową wiedzę, doświadczenie, podnosić kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

W dotychczasowej pracy wykonałem ponad sto różnego rodzaju opracowań, takich jak:

image

Badania terenowe

Podstawą każdej dokumentacji są dobrze zaprojektowane oraz wykonane badania terenowe. Dlatego zawsze starałem się spędzać dużo czasu w terenie wykonując i nadzorując powierzone mi następujące prace:

 • wiercenia ręczne - wykonywane ręcznym zestawem lub sondą okienkową (RKS) holenderskiej firmy Eijkelkamp,

 • wiercenia mechaniczne - wykonywane wiertnicami firmy Wamet i innych,
 • sondowania statyczne (CPT oraz CPTU) - wykonywane sondą Pagani TG 63-150,
 • sondowania dynamiczne - wykonywane sondą pneumatyczną DPL oraz sondą udarową firmy Wamet typu WSU-63,
 • badanie sondą cylindryczną (SPT) oraz krzyżakową (FVT),
 • badanie lekką płytą dynamiczną HMP LFG.

image

Opracowywanie wyników badań

Dokumentacja składa się z części opisowej i graficznej. W części graficznej znajdują się różnego rodzaju mapy, wyniki wierceń, wyniki sondowań dynamicznych, przekroje geologiczno - inżynierskie lub geotechniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych. Do celów stworzenia dokumentacji używam specjalistycznych programów inżynieryjnych, graficznych oraz biurowych, takich jak:

 • AutoCad 2012 oraz CorelDraw X5 - umożliwia tworzenie map lokalizacyjnych, topograficznych, dokumentacyjnych oraz geologicznych,
 • Pakiet GeoStar 6i oraz GeoStar 5i - umożliwia wykonanie kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, hydrogeologicznych oraz tworzenie przekroi geologicznych przebiegających przez wybrane otwory,
 • CptStar - umożliwia analizowanie i interpretowanie sondowań statycznych sondą ze stożkiem elektrycznym CPT oraz CPTU,
 • oprogramowanie firmy TerraTest, umożliwiające interpretowanie wyników badań lekką płytą dynamiczną,
 • Pakiet Geoplan - umożliwia tworzenie map, złożowych, hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich, map izoliniowych, modelowanie oraz obliczenia powierzchni i objętości,
image

 • Grapher - umożliwia tworzenie wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich,
 • AutoCad Civil 3D - umożliwia tworzenie projektów inżynierii lądowej i wodnej, oraz ich dokumentowanie,
 • Matlab - umożliwia wykonywanie obliczeń naukowych i inżynierskich oraz tworzenie symulacji komputerowych,
 • Microsoft Excel 2010 - główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. parametrów charakterystycznych oraz analiza wyników badań laboratoryjnych i nie tylko) zestawionych w formie tabelarycznej, służy także do tworzenia wielu typów wykresów,
 • Microsoft Office 2010 - umożliwia stworzenie części opisowej dokumentacji. Jest to zaawansowany edytor tekstu, wygodny w użyciu i posiadający ogromne możliwości.

Inne posiadane umiejętności

 • Prawo jazdy kategorii B+E - posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu samochodów z napędem 4X4 w trudnodostępnym terenie oraz zawsze kieruję się dewizą, że dobry kierowca wszędzie wjedzie oraz zawsze wyjedzie. Dodatkowo kategoria E umożliwia mi przewożenie na przyczepie specjalistycznych maszyn, takich jak np. sonda CPT,
 • Obsługa GPSu (firmy Garmin) - umożliwia mi precyzyjne namierzanie miejsc wykonywania badań terenowych, określenie współrzędnych punktów, rejestrowanie śladu, track back (czyli powrót do miejsca wyjścia "tą samą trasą") itd,
image

 • Obsługa drukarek typu ploter, kombajn i laserowych - umożliwia mi drukowanie wielkoformatowych rysunków zarówno grafiki wektorowej, jak i rastrowej na dowolnych płaskich powierzchniach. Na ploterach można drukować: mapy, plany, schematy, rysunki techniczne i inne. Kombajn jest to urządzenie pozwalające drukować, skanować i kserować. Drukarka laserowa daje możliwość szybkiego drukowania w formacie A4, np. tekstu opracowanej dokumentacji,
 • Posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności oraz znajomość specjalistycznych programów inżynieryjnych pozwala mi na samodzielne realizowanie powierzonych projektów, począwszy od wykonania prac terenowych, przez udokumentowanie otrzymanych danych, po wydrukowanie i dostarczenie zleceniodawcy finalnego produktu, jakim jest dokumentacja.