W±wóz Homole

W±wóz na terenie południowej Polski w Pieninach, a dokładniej w Małych Pieninach, w miejscowo¶ci Jaworki koło Szczawnicy. Jego ¶ciany zbudowane s± głównie ze skał wapiennych pochodz±cych z okresu jury i kredy z domieszk± łupków i margli. Ma bardzo urozmaicon± rzeĽbę i ciekaw± budowę geologiczn±. Dnem tego bardzo znanego w±wozu, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Polsce, płynie potok Kamionka, który również odegrał duż± rolę w rzeĽbieniu koryta w±wozu.

Czytaj więcej