Klif Orłowski

Stromy brzeg morski Kępy Redłowskiej w Gdyni. Zbudowany jest głównie z gliny morenowej pochodzenia lodowcowego. Rozciąga się on na długości 650 m. Plażę w okolicy klifu pokrywają m.in. otoczaki.

Czytaj więcej