Rezerwat przyrody Bonarka

Bonarka to rezerwat przyrody nieożywionej. Rezerwat utworzony został w 1961 roku. Ochronie podlegają tu ciekawe struktury i utwory geologiczne. Zostały one odsłonięte przy okazji wydobycia skał marglowych w nieczynnym już dziś kamieniołomie. Odsłonięcia dotyczą skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych. Można tu zobaczyć m.in. erozyjne dno morza górno-kredowego i progi uskokowe przecinające powierzchnią abrazyjną.

Czytaj więcej